De inschatting van de waarheid is persoonlijk.

Denk zelf en durf te twijfelen

Sommige zaken vereisen balans om effectief te kunnen zijn

Concrete en abstracte voorbeelden van evenwicht

Wij mensen blijven in balans door tegelijkertijd onze linker helft en rechter helft aan te sturen. Er zijn heel veel voorbeelden van twee dingen tegelijk te doen en zo koers te houden. Maar wanneer we dit principe op abstracte onderwerpen toepassen dan vinden mensen dat lastig.
Bijvoorbeeld het begrip respect. Je zou respect kun zien als tegelijk iemands vrijheid in de gaten te houden als betrokken bij een ander zijn.
De voorbeelden hieronder illustreren hoe abstracte concepten zoals respect, ethiek, vrijheid, wederkerigheid en geluk een balans vereisen tussen verschillende aspecten om effectief te zijn.

Ethiek

Het balanceren van de behoeften en persoonlijke vrijheid van het individu en die van de gemeenschap.

Creativiteit

Het vinden van een balans tussen vrij denken en het respecteren van bestaande conventies en realiteitszin.

Leiderschap

Het combineren van assertiviteit en empathie in de omgang met anderen.

Geluk

Het streven naar persoonlijk geluk zonder anderen schade te berokkenen.

Integriteit

Het handhaven van persoonlijke principes terwijl men rekening houdt met de verwachtingen van anderen.

Communicatie

Het balanceren van assertiviteit bij het overwegen en geven van een reactie en luisteren om effectief te communiceren.

Innovatie

Het integreren van bestaande kennis en omzichtigheid bij het toetsen van de haalbaarheid van nieuwe ideeën om vooruitgang te boeken.

Samenwerking

Het vinden van een evenwicht tussen autonomie als individu en samenwerking bij het zoeken naar een gemeenschappelijk belang binnen een team.

Grenzen stellen

Het respecteren en aangeven van je eigen grenzen terwijl je open staat voor de behoeften van anderen om gehoord te worden en hun eigen gang te kunnen gaan.

Persoonlijke groei

Het streven naar zelfverbetering terwijl men tevreden is met wie men op dat moment is en is geworden.

Oefenen, oefenen, oefenen

Het bewust zijn van de effectiviteit van bovengenoemde inzichten moet als het ware elke dag opnieuw worden uitgevonden, ontdekt en getraind, net zolang totdat het vanzelf gaat en vrijwel ongemerkt zijn heilzame werk kan doen.
Met vallen en opstaan hebben we leren lopen en later konden we dansen. Of, voor dat liever doet: wandelen, fietsen, skiën en autorijden. Enzovoorts.
Kleine moeite, groot plezier.


Aanbevolen artikelen

Sommige zaken vereisen balans om effectief te kunnen zijn

Concrete en abstracte voorbeelden van evenwicht Wij mensen blijven in balans door tegelijkertijd onze linker helft en rechter helft aan te s...

Ongrijpbare thema's


Veel bijdragen gaan over ongrijpbare begrippen als waarheid, vrijheid en liefde. Door te accepteren dat meerdere gezichtspunten mogelijk zijn, kan voorkomen worden dat er ver- en geoordeeld wordt.

Leeswijzer

Zoals er ook vele wegen naar Rome zijn, bied ik meer ingangen naar mijn artikelen. Er is een overzicht van titels, van steekwoorden en er is een zoekmachine. De artikelen op mijn blog zijn geschreven vanuit een samenhangend geheel
Klik hier voor het overzicht van de laatste titels met telkens een paar inleidende zinnen of alle artikelen compleet van recent tot ouder.
Het vinden van artikelen gaat het gemakkelijkst via de labels, steekwoorden en onderwerpen op de internetversie.

Profiel en privacy

auteurOp mijn persoonlijke website geef ik aan hoe ik de privacy van de bezoekers van mijn sites in acht neem, mede in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Op mijn website bertstoop.nl geef ik aan hoe ik in het leven sta en wat de gedachte is achter veel van mijn artikelen. Via die site is ook contact mogelijk en is een overzicht te zien van mijn andere blogs en websites.

Terug naar het begin