De inschatting van de waarheid is persoonlijk.

Denk zelf en durf te twijfelen

Inleiding tot de artikelen op dit blog

Niemand heeft de waarheid in pacht

Vaak (niet altijd) hebben twee mensen -die met elkaar van mening verschillen- allebei gelijk.

Het soms kan moeilijk zijn om te zien dat twee mensen tegelijk gelijk kunnen hebben. Een voorbeeld van een situatie waarin dit het geval kan zijn, is wanneer er verschillende perspectieven zijn op een bepaalde gebeurtenis. Bijvoorbeeld, als er een ongeluk gebeurt, kunnen getuigen verschillende verhalen vertellen over wat er is gebeurd, afhankelijk van hun gezichtspunt en perceptie. In zo’n situatie kan het moeilijk zijn om te bepalen wie er gelijk heeft, omdat beide verhalen waar kunnen zijn vanuit hun eigen perspectief.

Een ander voorbeeld is wanneer er verschillende manieren zijn om een probleem op te lossen. Bijvoorbeeld, als je een puzzel oplost, zijn er vaak meerdere manieren om de puzzel op te lossen. Elke oplossing kan geldig zijn en het is moeilijk om te zeggen welke oplossing de “juiste” is.

Ten slotte kan het ook voorkomen dat mensen verschillende waarden en overtuigingen hebben die hen ertoe brengen om dezelfde situatie anders te bekijken. Bijvoorbeeld, als twee mensen naar een kunstwerk kijken, kunnen ze verschillende meningen hebben over wat het kunstwerk betekent of hoe goed het is. Beide meningen kunnen geldig zijn vanuit hun eigen perspectief en het is moeilijk om te zeggen welke mening “juist” is.

Het is belangrijk om open te staan voor verschillende perspectieven en meningen en te erkennen dat er vaak meer dan één manier is om naar een situatie te kijken.

Wij mensen hebben de neiging om te projecteren en om bij de ander (h)erkenning en bevestiging te zoeken. We kunnen ook verbinding zoeken en verbinding maken vanuit de verwachting dat de ander iets heeft toe te voegen. Wie en-en denkt hoeft geen gelijk meer te halen en te krijgen. Een evenwicht wordt dan niet gezocht vanuit een angst om keuzes te maken, maar vanuit de kracht om te durven twijfelen over de juiste koers.

We zijn allemaal als de mensen uit de parabel van de blinden, die verslag doen van hun aftasten van een deel van de spreekwoordelijke "olifant in de kamer". We vormen een beperkt beeld van de werkelijkheid op basis van onze zintuiglijke waarnemingen en de projecties van onze verwachtingen. Dat is niet verkeerd, maar het kan wel leiden tot misvattingen.

En-en denken

Het is een illusie te menen dat de waarheid die wij ervaren ‘de waarheid’ is.
Op dit blog voorbeelden van situaties waarbij en-en denken en het gericht zijn op evenwicht en balans bevrijdend kan werken.

Voor een overzicht van de 40 artikelen op dit blog: de inhoud.
Zie ook de labels onder de Internetversie.

Aanbevolen artikelen

Sommige zaken vereisen balans om effectief te kunnen zijn

Concrete en abstracte voorbeelden van evenwicht Wij mensen blijven in balans door tegelijkertijd onze linker helft en rechter helft aan te s...

Ongrijpbare thema's


Veel bijdragen gaan over ongrijpbare begrippen als waarheid, vrijheid en liefde. Door te accepteren dat meerdere gezichtspunten mogelijk zijn, kan voorkomen worden dat er ver- en geoordeeld wordt.

Leeswijzer

Zoals er ook vele wegen naar Rome zijn, bied ik meer ingangen naar mijn artikelen. Er is een overzicht van titels, van steekwoorden en er is een zoekmachine. De artikelen op mijn blog zijn geschreven vanuit een samenhangend geheel
Klik hier voor het overzicht van de laatste titels met telkens een paar inleidende zinnen of alle artikelen compleet van recent tot ouder.
Het vinden van artikelen gaat het gemakkelijkst via de labels, steekwoorden en onderwerpen op de internetversie.

Profiel en privacy

auteurOp mijn persoonlijke website geef ik aan hoe ik de privacy van de bezoekers van mijn sites in acht neem, mede in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Op mijn website bertstoop.nl geef ik aan hoe ik in het leven sta en wat de gedachte is achter veel van mijn artikelen. Via die site is ook contact mogelijk en is een overzicht te zien van mijn andere blogs en websites.

Terug naar het begin